ตัวแปลง ภาษา ไทย อังกฤษ

ลืมเปลี่ยนภาษา คีย์บอร์ด
เคยไหม พิมพ์รายงาน ภาษาไทย แล้ว ลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะ เราทำที่แปลให้แล้ว

© 2010 dsin

Privacy Policy

Contact Me